VATTENDIMMA FÖR ELFORDON

Forskning visar att vattendimma är den effektivaste brandskyddstekniken i elfordon.

SÄKERT FÖR ANVÄNDNING I ELFORDON

Vattendimman från Fogmaker tränger inte in i utrustning med kapslingsklassning IP66 eller högre.

ENKEL RENGÖRING

Efter att systemet utlösts behöver man bara skölja ordentligt med rent vatten.

problemet

BRANDSKYDDA DITT ELFORDON

Utvecklingen av eldrivna fordon går allt snabbare. Med eldrift slipper man flytande bränslen och de heta ytor som hör samman med förbränningsmotorer. Men andra brandkällor återstår, såsom värmesystem, luftkonditionering, hydraulvätskor, 12/24-voltssystem och brandfarliga material, såsom isolering och inredningstextilier. Det tidiga standardiseringsläget möjliggör variationer i installationerna, vilket tillför fler okända risker. Därför kan brandsäkerheten i ditt fordon förbättras rejält med ett högpresterande brandskyddssystem, såsom Fogmaker.

Vår lösning

IDENTIFIERA KÄNDA OCH MÖJLIGA BRANDKÄLLOR

Fogmakers högpresterande system med vattendimma är idealiskt för skydd av vanliga brandkällor. Fogmaker-systemet kan användas för att specifikt ta hand om kända och misstänkta brandkällor, men kan också användas för att termiskt skydda och kyla batteripaketet i ett elfordon, för att förhindra att en eld sprider sig till batteripaketet eller till att begränsa lågor och ge längre utrymningstid.

Så fungerar det

ENASTÅENDE TEKNIK FÖR KVÄVNING OCH NEDKYLNING

Högtrycksvattendimma har enastående god kvävnings- och nedkylningsförmåga. Systemet är alltid redo – det behövs inte elförsörjning för varken utlösning eller systemövervakning. Fogmaker har längre tömningstid än många konkurrerande system, något som kan vara avgörande för att förhindra återantändning. 

Fördelar

SÄKERT ATT ANVÄNDA I DE FLESTA ELEKTRISKA MILJÖER

Vattendimma leder inte elektricitet i det spänningsområde som förekommer i fordonstillämpningar. Detta är tack vare de mikroskopiska vattendropparna och den isolerande luften mellan dem. Fogmakers vattendimma tränger inte igenom kapslingsklass IP66 eller högre, vilket gör lösningen säker för användning i de flesta elektriska miljöer.

Affärsområden

Fogmakers huvudsakliga affärsområden

Fogmakers högtrycksvattendimma ger högeffektiv brandbekämpning på flera områden. Därför är vår produkt ett lönsamt alternativ för ett brett spektrum av kunder.

Jordbruk

Flygplatsmaskiner

Bussar

Bygg och anläggning

Elfordon

Skogsmaskin från Rottne som använder ett Fogmakersystem

Skogsbruk

Materialhantering

Gruvor och Tunnlar

Lastbilar

Andra segment

Kontakta oss

Vill du att Fogmaker kontaktar dig? Skriv in din e-postadress och ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Contact form footer