Vision och värderingar

Vår vision

Fogmakers vision är vår ledstjärna som står för vad vi vill uppnå och dit vi ständigt strävar. Visionen är att våra Fogmakers brandskyddssystem för motorrum och trånga utrymmen ska vara marknadsledande och alltid vara kundens förstahandsval.

Our vision

Våra kärnvärderingar

Fogmaker är ett värdestyrt företag. Med det menar vi att våra värderingar styr hur vi bedriver verksamheten och ger oss vägledning i beslutsfattandet. Våra värderingar ger oss en gemensam grund att stå på och skapar en ”vi”-känsla. Det är våra gemensamma värderingar som gör Fogmaker unikt!

Tillsammans har vi utvecklat våra kärnvärderingar: kompetens, engagemang och integritet. På Fogmaker står dessa värdegrundsord alltid i fokus och vägleder oss i vårt dagliga arbete. Även om våra produkter och sortimentet kan förändras med tiden, är våra värderingar oförändrade

fogmaker

FUNKTIONEN FÅR ALDRIG ÄVENTYRAS

Rädda liv genom att skydda fordon och slutna utrymmen med Fogmaker brandbekämpningssystem.

Kontakta oss

Vill du att Fogmaker kontaktar dig? Skriv in din e-postadress och ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Contact form footer