ENASTÅENDE EFFEKTIVT

Kyler minst dubbla tiden i jämförelse med andra godkända system*.

*Resultat av provningsmetoden SP4912

ALLTID REDO, DYGNET RUNT

Systemet är redo hela tiden. För utlösning och systemövervakning behövs ingen strömförsörjning.

LÅG TOTALKOSTNAD

Låg total ägandekostnad tack vare snabbt och enkelt underhåll.

INTERNATIONELLT NÄTVERK

Globalt distributörsnätverk och lokal närvaro. Vi erbjuder certifierad utbildning som möjliggör enkel installation direkt på fabrik.

problemet

FÖRHINDRA SKADOR PÅ LASTBILAR, MÄNNISKOR OCH OMGIVNINGEN

En brand i en lastbils motorrum kan få en rad förödande konsekvenser. Den kan innebära risk för förarens liv, risk att lastbilen går förlorad, samt oönskade driftstopp och till och med förlust av värdefullt gods som transporteras. Många lastbilar arbetar i miljöer där en brand kan innebära allvarliga risker för omgivningen och människor, till exempel i tunnlar eller i gruvor under jord. Ett annat fall är ett stort antal lastbilstransporter med farligt gods enligt ADR-S, där klasserna EX II, EX III och FL innebär enorma risker för omgivningen eftersom de kan leda till en BLEVE*. 

*Explosion genom expanderande kokande vätska (Boiling liquid expanding vapor explosion)

Vår lösning

IDEALISK BRANDBEKÄMPNINGSTEKNIK FÖR LASTBILSMOTORER

Fogmaker tar säkerheten på allvar. Fogmaker brandskyddssystem med högtrycksvattendimma är en idealisk brandsläckningsteknik för lastbilsmotorer, eftersom den kommer att fungera helt oberoende av fordonets position horisontellt eller vertikalt och inte är beroende av någon strömförsörjning. Fogmaker högtrycksvattendimma erbjuder också en utrymningstid som är minst dubbelt så lång som för andra certifierade brandbekämpningssystem, med en överlägsen kyleffekt som minimerar risken för återantändning.

Så fungerar det

ENASTÅENDE TEKNIK FÖR KVÄVNING OCH NEDKYLNING

Högtrycksvattendimma har enastående god kvävnings- och nedkylningsförmåga. Systemet är alltid redo – för utlösning och systemövervakning behövs ingen strömförsörjning. Fogmaker har längre tömningstid än många konkurrerande system, något som är avgörande för att förhindra återantändning och driftstopp.  

Fördelar

EN LITEN MEN VIKTIG INVESTERING

De flesta bränder i lastbilar startar i motorrummet. Här finns stora mängder med diesel och oljor – ofta under högt tryck – och en brand kan utvecklas snabbt och vara nästan omöjlig att kontrollera med en handsläckare. Fogmakers system håller både förare och fordon säkra, på ett miljövänligt sätt och med en låg livstidskostnad. Vårt beprövade system finns i tusentals lastbilar runtom världen.

Det är speciellt viktigt att skydda transporter med farligt gods – en eld i en lastbil som flyttar något brandfarligt eller explosivt kan få enorma konsekvenser. Fogmaker kväver en eld snabbt och den långa tömningstiden kyler ner området och minskar risken för återantändning.

Affärsområden

Fogmakers huvudsakliga affärsområden

Fogmakers högtrycksvattendimma ger högeffektiv brandbekämpning på flera områden. Därför är vår produkt ett lönsamt alternativ för ett brett spektrum av kunder.

Jordbruk

Flygplatsmaskiner

Bussar

Bygg och anläggning

Elfordon

Skogsmaskin från Rottne som använder ett Fogmakersystem

Skogsbruk

Materialhantering

Gruvor och Tunnlar

Lastbilar

Andra segment

Kontakta oss

Vill du att Fogmaker kontaktar dig? Skriv in din e-postadress och ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Contact form footer