Robust system

Säkert och gediget system för krävande miljöer.

MEDVETEN KONSTRUKTION

Riktningsoberoende, små rör och utrymmesbesparande konstruktion.

ALLTID REDO, DYGNET RUNT

Alltid redo – behöver inte strömförsörjning för varken systemövervakning eller utlösning.

problemet

ÖKAD RISK FÖR BRAND I MOTORRUMMET

De ökande kraven avseende buller och utsläpp har lett till allt mer slutna och isolerade motorrum, högre bränsletryck och högre temperaturer i motorrummen. De flesta bränder startar i motorrummet.

Vår lösning

FAST INSTALLERAT HELAUTOMATISKT BRANDSKYDDSSYSTEM

En kraftigt utvecklad brand i ett motorrum har ofta ett mycket snabbt förlopp och den är omöjlig att bekämpa med en handsläckare. Lösningen på detta är ett fast installerat helautomatiskt brandskyddssystem.

Så fungerar det

ENASTÅENDE KVÄVNING OCH NEDKYLNING SOM ALLTID ÄR REDO

Högtrycksvattendimma har enastående god kvävnings- och nedkylningsförmåga. Systemet är alltid redo – för utlösning och systemövervakning krävs ingen strömförsörjning. Fogmaker har dessutom längre tömningstid än många konkurrerande system, något som är avgörande för att förhindra återantändning och driftstopp. Samtidigt ger detta extremt värdefull extra tid för utrymning. Med 27 års erfarenhet och ett omfattande internationellt nätverk erbjuder vi dig ett tillförlitligt och robust system med låg totalkostnad.

Fördelar

STANDARDTILLVAL ELLER EFTERMONTERAT

Utrustningstillverkare väljer att inkludera Fogmaker brandsläckning som ett standardalternativ och slutkunder väljer att eftermontera i befintliga maskiner.

Affärsområden

Fogmakers huvudsakliga affärsområden

Fogmakers högtrycksvattendimma ger högeffektiv brandbekämpning på flera områden. Därför är vår produkt ett lönsamt alternativ för ett brett spektrum av kunder.

Jordbruk

Flygplatsmaskiner

Bussar

Bygg och anläggning

Elfordon

Skogsmaskin från Rottne som använder ett Fogmakersystem

Skogsbruk

Materialhantering

Gruvor och Tunnlar

Lastbilar

Andra segment

Kontakta oss

Vill du att Fogmaker kontaktar dig? Skriv in din e-postadress och ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Contact form footer