Vi vill göra rätt!

visselblåsartjänst

Vi vill göra rätt och du har en viktig roll!

Visselblåsartjänsten är en anonym kanal för att slå larm om en farhåga om oegentligheter som påverkar människor, vår organisation, samhället, eller miljön. Meddelanden kan lämnas öppet eller anonymt, och rapporteringen hanteras av en extern part orelaterad till Fogmaker och Dacke Industri som heter WhistleB. Alla ärenden behandlas absolut konfidentiellt i ett krypterat och lösenordsskyddat system.

Visselblåsartjänsten minskar risken för att ett missförhållande ska uppstå och visar vår vilja att vara en aktör som tar ansvar mot oetiskt beteende. Du behöver inte ha bevis för din misstanke, men alla meddelanden ska lämnas i god tro.

Rapporteringskanal för anonym rapportering och fortsatt dialog: https://report.whistleb.com//sv/dackeindustri

Du kan nå rapporteringskanalen från dator, läsplatta, eller mobil. Vi kan inte se vem som skickat in en rapport och vi tillåter inga repressalier mot någon som skickar ett visselblåsarmeddelande i god tro.

Lämna ditt anonyma meddelande.


”WhistleB erbjuder en tredjepartstjänst för visselblåsning som säkerställer visselblåsarens anonymitet i kommunikationen med företaget. WhistleB sparar inte IP adresser eller annan data som kan kopplas till visselblåsaren. Vi kan därför inte spåra en anonym visselblåsare. Alla rapporter är starkt krypterade och kan dekrypteras endast av utvalda individer. WhistleB kan inte dekryptera och läsa rapporter.”  WhistleB

Kontakta oss

Vill du att Fogmaker kontaktar dig? Skriv in din e-postadress och ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Contact form footer