ENASTÅENDE EFFEKTIVT

Kväver och kyler minst dubbla tiden i jämförelse med andra godkända system*, vilket förhindrar återantändning.

*Resultat av provningsmetoden SP4912

MEDVETEN KONSTRUKTION

Små rör och utrymmesbesparande konstruktion.

MINIMAL STILLESTÅNDSTID

Snabb återladdning ger minimal stilleståndstid.

problemet

ETT OMRÅDE MED HÖG BRANDRISK

Kombinationen av kringvirvlande träflis, spån och barkbitar, hydraulolja, bränsle och höga temperaturer innebär att motorrummet i en skogsmaskin utgör ett område med hög brandrisk. Eftersom skogsmaskiner ofta används på avlägsna platser beror branden utveckling till stor del på maskinens och förarens förmåga att släcka branden. Konsekvensen av en motorbrand i en skogsmaskin är i bästa fall bara ett produktionsstopp. I värsta fall kan hela skogen brinna upp.

Vår lösning

HELAUTOMATISKT OCH STÄNDIGT AKTIVT BRANDSKYDDSSYSTEM

Det är svårt att upptäcka en brand i ett oskyddat motorrum i tid och ofta växer den extremt snabbt i intensitet. Denna typ av brand är nästan omöjlig att släcka med en bärbar brandsläckare. Därför har behovet av säkerhetsregler ökat under de senaste åren, vilket har lett till installation av automatiska och ständigt beredda brandskyddssystem i flisbilar och skogsmaskiner. Detta tillvägagångssätt blir allt vanligare bland försäkringsbolag och tillverkare/operatörer i hela världen. 

Så fungerar det

TILLFÖRLITLIGT OCH ROBUST SYSTEM SOM ALLTID ÄR REDO

Högtrycksvattendimma har enastående god kvävnings- och nedkylningsförmåga. Systemet är alltid redo – det krävs ingen strömförsörjning för varken systemövervakning eller utlösning. Fogmaker har dessutom längre tömningstid än många konkurrerande system, något som är avgörande för att förhindra återantändning och driftstopp. Samtidigt ger detta extremt värdefull extra tid för utrymning. Med 27 års erfarenhet och ett omfattande internationellt nätverk erbjuder vi dig ett tillförlitligt och robust system med låg totalkostnad.

Fördelar

EFTERMONTERING I BEFINTLIG UTRUSTNING

Utrustningstillverkare väljer att inkludera Fogmaker brandsläckning som ett standardalternativ och slutkunder väljer att eftermontera i befintliga maskiner. Vi har i flera år samarbetat med några av branschjättarna på dessa områden.

Läs vår broschyr om brandskydd för skogsbruksmaskiner.

Affärsområden

Fogmakers huvudsakliga affärsområden

Fogmakers högtrycksvattendimma ger högeffektiv brandbekämpning på flera områden. Därför är vår produkt ett lönsamt alternativ för ett brett spektrum av kunder.

Jordbruk

Flygplatsmaskiner

Bussar

Bygg och anläggning

Elfordon

Skogsmaskin från Rottne som använder ett Fogmakersystem

Skogsbruk

Materialhantering

Gruvor och Tunnlar

Lastbilar

Andra segment

Kontakta oss

Vill du att Fogmaker kontaktar dig? Skriv in din e-postadress och ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Contact form footer