SERVICE

Underhåll av Fogmakers brandskydssystem

Ett brandskyddssystem från Fogmaker är en investering i säkerhet. Vi skyddar liv och egendom och systemet måste vara i bra skick och fungera när det behövs.

För att säkerställa att systemet aktiveras när det behövs får bara personer som genomgått Fogmakers utbildning och är certifierade installera och underhålla systemet.

Certifierade tekniker har ett ID-kort eller A4-certifikat som visar hur länge certifieringen räcker och vad personen får göra. Vid tveksamhet, be serviceteknikern visa giltigt certifikat.

Service påverkar garantin

Fogmaker ger två års garanti från produktionsdatum, men garantin gäller bara om underhållet utförts av auktoriserad personal. Du kan budgetera för service, men inte för en brand!

Behöriga tekniker har ett ID-kort och/eller ett certifikat för genomgådd kurs. Be alltid serviceteknikern visa giltigt certifikat.

Många försäkringsbolag kräver att systemet underhålls enligt föreskrivna intervaller. Det betyder alltså att om det brinner får du inte ersättning av försäkringsbolaget om du hoppat över servicen.

Fordon som ska ha släcksystem och har besiktningskrav får tvåa på besiktningen om manometern visar lågt tryck, systemet är avstängt, eller om de saknar släcksystem.

serviceschema

Den årliga servicen
Måste utföras första gången inom ett år +/- 2 månader efter installationsdatum

Femårsservice
Ska ske fem år efter installationsdatum. Servicen innefattar bland annat byte av vätskor och manometer.

Tioårsservice
Ska ske tio år efter installationsdatum. Vid tioårsservicen byts delar som cylindrar och packningar.

För dig som partner

Fogmaker Training Academy erbjuder fyra utbildningsnivåer med både teori och praktik. Certifieringen är persnlig och räcker i tre år, men också relaterad till företaget. Det betyder att om man byter arbetsgivare måste man ta en ny certifiering. Kontakta oss för mer information!

Ladda ner servicebroschyren

Ladda ner vår servicebroschyr som PDF här.

Kontakta oss

Vill du att Fogmaker kontaktar dig? Skriv in din e-postadress och ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Contact form footer