Enastående effektivt

Utrymning kan ske säkert tack vare enastående kvävnings- och nedkylningsförmåga under längre tid.*

*Resultat av provningsmetoden SP4912

Låg totalkostnad

Låg totalkostnad med årliga inspektioner och service efter fem och tio år.

Internationellt nätverk

Globalt distributörsnätverk och lokal närvaro.

Alltid redo, dygnet runt

Systemet är redo hela tiden. För utlösning och systemövervakning krävs ingen strömförsörjning.

Vår lösning

En överlägsen brandskyddsteknik som begränsar konsekvenserna

Fogmaker tar säkerheten på allvar. Brandskyddssystemet Fogmaker med högtrycksvattendimma är en överlägsen brandsläckningsteknik i en motor eller ett slutet utrymme och begränsar följderna av en bussbrand. 

Så fungerar det

Enastående teknik för kvävning och nedkylning

Högtrycksvattendimma har enastående god kvävnings- och nedkylningsförmåga. Systemet är alltid redo – för utlösning och systemövervakning krävs ingen strömförsörjning. Fogmaker har längre tömningstid än många konkurrerande system, något som är avgörande för att förhindra återantändning och driftstopp. Samtidigt ger detta extremt värdefull extra tid för utrymning.

Fördelar

En liten men oerhört viktig investering

En investering i ett effektivt system med högtrycksvattendimma utgör en mycket liten del av den totala investeringen vid köp av nya bussar. I händelse av brand begränsas skadans omfattning tack vare systemets effektivitet, vilket ger låga reparationskostnader. 

Över hela världen har olika organisationer kommit fram till att automatiserade brandbekämpningssystem i maskinrummet är en viktig brandsäkerhetsåtgärd. Dessutom ställer vissa försäkringsbolag och bussoperatörer krav på brandskyddssystem, och efterfrågan stiger, delvis på grund av ny lagstiftning enligt UN ECE R107.

Idag har cirka 50 europeiska länder undertecknat denna förordning, och det verkar som om länder utanför Europa är på väg att göra detsamma. I praktiken innebär R107 att varje ny buss för mer än 22 passagerare måste ha ett typgodkänt brandskyddssystem installerat i fordonet. 

Systemet

FRÅN DET FÖRSTA TYPGODKÄNDA SYSTEMET TILL MARKNADSLEDARE

Fogmaker var det första brandbekämpningssystemet som typgodkändes enligt R107. Idag är Fogmaker det ledande brandbekämpningssystemet för bussar på den europeiska marknaden.

FÖRSTA GODKÄNDA BRANDBEKÄMPNINGSSYSTEM ENLIGT R107

Fogmaker är typgodkänd enligt den senaste internationella standarden för brandbekämpningssystem i bussar. Fogmaker var den första tillverkaren som genomförde de officiella testerna med lyckat resultat i oktober 2016. Fogmaker erbjuder även det första brandbekämpningssystemet med typgodkännande – UNECE-förordning 107, certifikat  nr 06001 (2017-01-18).

Brandprovningsförfarandet följer fyra tester från SP-metoden 4912.

EGENSKAPER FÖR ETT FOGMAKERSYSTEM GODKÄNT ENLIGT R107*

*Beroende på riskbedömningen för varje specifik motor kommer mängden släckvätska och antalet dysor att ökas. Nedanstående värden är minimikravet för angiven bruttovolym i motorrummet.

  • Bruttovolym i ”motorutrymmet”: 4 m³
  • Volym släckvätska: 6,1 liter
  • Antal dysor: 11 st.
  • Typ av dysa: ”Ihålig konformad dysa” 1,2 l/min – Avstånd till bortersta dysan: 8 m

MER INFORMATION OM UNECE-FÖRORDNING 107

Lagstiftning för bättre brandskydd i bussar och turistbussar i Europa (47 avtalsslutande parter).

Ett fast installerat brandbekämpningssystem kommer att krävas från busstillverkarens för typgodkännande av fordonet.

Kravet på installation av brandbekämpningssystem gäller för fordonet.

Brandbekämpningssystem kan godkännas som ”komponent” genom provning i en definierad testanläggning eller installerat i ett visst motorrum.

R107 gäller för följande fordon med plats för över 22 passagerare:

  • Klass I (stående passagerare)
  • Klass II (sittande och stående passagerare, t.ex. stadsbussar)
  • Klass III (sittande passagerare, t.ex. turistbussar)

Affärsområden

Fogmakers huvudsakliga affärsområden

Fogmakers högtrycksvattendimma ger högeffektiv brandbekämpning på flera områden. Därför är vår produkt ett lönsamt alternativ för ett brett spektrum av kunder.

Jordbruk

Flygplatsmaskiner

Bussar

Bygg och anläggning

Elfordon

Skogsmaskin från Rottne som använder ett Fogmakersystem

Skogsbruk

Materialhantering

Gruvor och Tunnlar

Lastbilar

Andra segment

Kontakta oss

Vill du att Fogmaker kontaktar dig? Skriv in din e-postadress och ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Contact form footer