100% fri från PFAS

Eco 1 – PFAS Fritt för Framtiden

Hållbarhet handlar om att se till helheten – ekonomi, miljö, och social välfärd. Hållbarhet handlar om att tillgodose dagens behov utan negativ inverkan på framtiden.

VAd är PFAS?
  • PFAS är en grupp kemikalier som stöter bort fett, smuts, och vatten.
  • PFAS är stabila kemiska föreningar som finns kvar i naturen länge.
  • Det finns tusentals PFAS-ämnen på marknaden i allt från stekpannor, skönhetsprodukter, och brandskum.
  • Fogmakers originalvätska innehåller låga halter av PFAS.

Eco 1 broschyr framsidaPå Fogmaker arbetar vi utifrån våra kärnvärderingar: expertis, integritet, och engagemang, och vi arbetar med produktlivscykelanalyser för att visualisera det totala koldioxidavtrycket från vår produkts tillverkning och transport.

Vi strävar efter att fasa ut användning av potentiellt skadliga ämnen och material, och framtagandet av en ny PFAS-fri släckvätska har varit ett naturligt steg i hållbarhetsprocessen.

Vår nya vätska, Eco 1, är GreenScreen CertifiedTM på silvernivå. Det innebär att en tredje part har godkänt samtliga ämnen i vätskan ur hälso- och miljösynpunkt. Med övergången till Eco1 kan vi bibehålla ett gott brandskydd och värna om hälsa och miljö.

Fogmaker har genomfört och klarat brandtester med vår Eco 1 enligt kraven i SBF127:17 och R107. Efter 2023-12-31 är det enbart SBF 127:17 som accepteras då gamla utgåvan SBF 127:16 blir ogiltig. System konstruerade efter en äldre standard behöver inte byggas om. Från årsskiftet 2023- 2024 kommer alla våra system som installeras enligt SBF127 att använda Eco1. Nya system enligt R107 kommer att införas med start under 2024.

Ladda ner broschyren om Eco 1 och SBF127 här!

Eco 1 and SBF127 brochure in English; PFAS-Free for the Future!
Eco 1 och SBF127 broschyr på Finska; PFAS-vapaa tulevaisuutta varten!

Ladda ner broschyren om Eco 1 och R107 (engelsk) här.

Kontakta oss

Vill du att Fogmaker kontaktar dig? Skriv in din e-postadress och ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Contact form footer