Enastående effekt

Utrymning kan ske säkert tack vare enastående kvävningseffekt och nedkylning under längre tid.

Låg totalkostnad

Låg totalkostnad med årliga inspektioner och service efter fem och tio år.

Internationellt nätverk

Globalt distributörsnätverk och lokal närvaro.

Alltid redo, dygnet runt

Systemet är redo hela tiden. För utlösning och systemövervakning krävs ingen strömförsörjning.

Vår lösning

En överlägsen brandskyddsteknik som begränsar konsekvenserna

Vårt brandbekämpningssystem, med högeffektiv högtrycksvattendimma, är idag det naturliga valet i mer än 300 000 fordon i hela världen. Vi har över 25 års erfarenhet och ett världstäckande distributörsnätverk.

Nyckeln till effektivitet

Högtrycksvattendimma ger utmärkt nedkylning och tränger undan syre. Brandskyddssystemet Fogmaker sprider en finfördelad högtrycksvattendimma över brandhärden. Detta kyler effektivt ned elden samtidigt som luft trängs undan när dimman förångas, så att mängden syre i det skyddade området sjunker. Släckmedlet är mestadels vatten med en tillsats av frostskyddsmedel och en liten filmbildande kemikalie som täcker eldens bränsle och förhindrar återantändning.

Slutna utrymmen där bränder är svåra att upptäcka

Fogmakers brandbekämpningssystem fungerar i slutna utrymmen som är svåra att nå med pulversläckare och vanligt vatten. Systemet kan utlösas manuellt eller automatiskt. I jämförelse med många konkurrerande system har vår lösning en längre tömningstid.

Det är viktigt för oss att genomföra en gemensam riskbedömning med kunden innan installation av systemet.

Kontakta oss

Vill du att Fogmaker kontaktar dig? Skriv in din e-postadress och ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Contact form footer