Vision och värderingar

HÅLLBARHET HOS FOGMAKER

Hållbarhet handlar om att se till helheten – ekonomi, miljö, och social välfärd. Hållbarhet handlar om tillgodose dagens behov utan negativ inverkan på framtiden. På Fogmaker arbetar vi utifrån våra kärnvärderingar: expertis, integritet och engagemang, och vi arbetar med produktlivscykelanalyser för att visualisera det totala koldioxidavtrycket från vår produkts tillverkning och transport.

Läs om vår nya, PFAS-fria släckvätska: Eco 1

Sustainability at Fogmaker

HÅLLBARHET HOS FOGMAKER

Analyserar och strävar efter minskad miljöpåverkan i vår produktutveckling.

Strävar efter att där så är möjligt fasa ut användningen av potentiellt skadliga ämnen och material, och arbetar för att säkerställa säker hantering genom hela värdekedjan.

Arbetar med kretsloppstänkande och förbättrad materialeffektivitet genom ökad återanvändning och återvinning av material i samband med service.

Vår elförbrukning består till 100 % av förnybar energi från träbiobränsle.

Vi följer alla lagar och förordningar, inklusive REACH, RoHS och konfliktmineraler.

Kontakta oss

Vill du att Fogmaker kontaktar dig? Skriv in din e-postadress och ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Contact form footer