ALLTID REDO, DYGNET RUNT

Systemet är redo hela tiden. Ingen strömförsörjning krävs.

KORTARE STILLESTÅNDSTID

Snabb återladdning ger minimal stilleståndstid.

INTERNATIONELLT NÄTVERK

Globalt distributörsnätverk och lokal närvaro.

problemet

FÖREBYGG RISKER FÖR PERSONSKADOR OCH FINANSIELLA OCH OPERATIVA KONSEKVENSER

Containerhantering, hamnverksamhet och intermodal frakt är extremt känsliga för oplanerade driftstopp. Brinnande utrustning i en materialhanteringsmaskin kan vara förödande, eftersom det finns stora mängder diesel och hydraulolja i dess omedelbara närhet. Detta är också en hög risk i händelse av motorbrand. En läckande bränsleledning eller en trasig hydraulslang kan få förödande ekonomiska och operativa konsekvenser och skada operatörer och andra människor.  

Vår lösning

SKYDDA UTRUSTNINGEN MED FOGMAKERS SYSTEM

Hamnar, fabriker, logistikföretag, bangårdar och flygplatser är platser som har omfattande trafik med materialhanteringsutrustning, såsom terminaltraktorer, reach stackers och mobila hamnkranar. På samma plats hanteras gods värt miljoner eller rentav miljarder som transporteras in och ut. Av detta skäl väljer allt fler intressenter att skydda sin utrustning med brandsläckningssystem med högtrycksvattendimma från Fogmaker. 

Så fungerar det

ETT TILLFÖRLITLIGT OCH ROBUST SYSTEM

Högtrycksvattendimma har enastående god kvävnings- och nedkylningsförmåga. Systemet är alltid redo – för utlösning och systemövervakning krävs ingen strömförsörjning. Fogmaker har dessutom längre tömningstid än många konkurrerande system, något som är avgörande för att förhindra återantändning och driftstopp. Samtidigt ger detta extremt värdefull extra tid för utrymning. Med 27 års erfarenhet och ett omfattande internationellt nätverk erbjuder vi dig ett tillförlitligt och robust system med låg totalkostnad.

Fördelar

KOSTNADSEFFEKTIVt OCH ANPASSAT FÖR EFTERMONTERING

Utrustningstillverkare väljer att inkludera Fogmaker brandsläckning som ett standardalternativ och slutkunder väljer att eftermontera i befintliga maskiner. Vi har i flera år samarbetat med några av branschjättarna på området. Fogmakers brandskyddssystem är både kostnadseffektivt och specialanpassat för varje typ av materialhanteringsutrustning.

Affärsområden

Fogmakers huvudsakliga affärsområden

Fogmakers högtrycksvattendimma ger högeffektiv brandbekämpning på flera områden. Därför är vår produkt ett lönsamt alternativ för ett brett spektrum av kunder.

Jordbruk

Flygplatsmaskiner

Bussar

Bygg och anläggning

Elfordon

Skogsmaskin från Rottne som använder ett Fogmakersystem

Skogsbruk

Materialhantering

Gruvor och Tunnlar

Lastbilar

Andra segment

Kontakta oss

Vill du att Fogmaker kontaktar dig? Skriv in din e-postadress och ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Contact form footer