Frequently Asked Questions

FAQ För SBF 127:17

SBF 127 är ett regelverk för brandskydd på arbetsfordon inklusive skogs- och anläggningsmaskiner. Den nya versionen, SBF 127:17 har funnits sedan 2021 men det har fortfarande gått att installera system enligt SBF 127:16. Från 1/1 2024 är det bara SBF 127:17 som är giltigt för nyinstallationer.

Den nedanstående informationen är för dig som installerar och gör service på Fogmakers system. Du måste uppdatera din certifiering för att få arbeta på de nya systemen. Om du inte redan gjort detta, kontakta oss för mer information!

Vad Är PFAS?

PFAS, även kallat högfluorerande ämnen, är en grupp kemikalier som stöter bort fett, smuts, och vatten. Detta är användbara egenskaper och det finns tusentals PFAS kemikalier i allt från stekpannor och skönhetsprodukter till brandskum.

PFAS är stabila kemiska föreningar som finns kvar i naturen länge. Många bryts inte ned alls under naturliga förhållanden. PFAS kan vara bioackumulerande, vilket betyder att de lagras i djur och människor. PFAS sprids i naturen och har hittats i vattentäkter.

Fogmakers originalvätska innehåller låga halter av PFAS och vi har utvecklat en ny släckvätska som är 100% PFAS-fri: ECO 1. Vi strävar efter att fasa ut användning av potentiellt skadliga ämnen och material, och framtagandet av en ny PFAS-fri vätska har varit ett naturligt steg i hållbarhetsprocessen.

Med övergången till Eco 1 kan vi bibehålla ett gott brandskydd och värna om hälsa och miljö.

Vad är det för skillnad på SBF 127:16 och SBF 127:17?

Testerna med de nya bestämmelserna är mycket tuffare än tidigare. För att man ska uppnå ett gott släckresultat så gäller följande:

  • Vätskan som ska användas är ECO 1.
  • Endast två typer av dysor får användas: fullkonsdysa och flatstråledysa. Fördelningen mellan dessa ska vara ca 70% fullkon och 30% flatstråle. Det exakta antalet av varje regleras i riskanalysen.

Behöver jag använda mer av den nya vätskan för att brandsäkra området?

Nej, minsta mängd släckmedel är samma som tidigare: 3l/m3. Det går bra att använda mer vätska om man vill men det är inte nödvändigt.

Vad händer med det lager av kit som jag redan har?

  • Du måste göra en ny riskanalys av motorrummet
  • Komplettera rörsats och dysor
  • Byt från originalvätska till Eco 1 i släckmedelsbehållaren enligt rutin #3093 (partnerportalen)
  • Märk släckmedelsbehållaren med etikett 8137 och märk upp de/dem kopplingar där flatstråledysor är installerade.

När systemet är installerat, hur ser jag om det sitter en fullkonsdysa eller en flatstråledysa?

Vid installation av en flatstråledysa måste kopplingen märkas upp med samma färg som dysan (turkos). Detta gör att man lätt kan lokalisera dem i efterhand.

Behöver man byta ut alla pumpar nu när det kommer en ny vätska?

Nej, det går att göra ren pumpen. Men, under en övergångsperiod kommer vi att kräva att man har två: en för Eco 1 och en för den tidigare vätskan (1831).

Om vi redan har pumpar, måste vi ändå köpa nya?

Nej, men det är väldigt viktigt att en pump rengörs ordentligt innan den används för en annan vätska – och att man är noggrann med att inte blanda vätskorna.

Är PFAS förbjudet?

PFAS är en grupp med flera tusen ämnen och vissa är förbjudna men andra inte. Fogmakers produkter innehåller inga förbjudna ämnen. Just nu finns det inget lagkrav som förbjuder samtliga PFAS ämnen, även om diskussionen förs. Fogmaker har valt att ta steget till ett miljövänligare alternativ redan nu. Systemen enligt SBF 127:17 är bara testade och godkända med Eco 1, och det är viktigt att den alltid används i installationer som följer standarden.

Service / Support

Har du fler frågor?

Kontakta oss på Fogmaker!

Kontakta oss

Vill du att Fogmaker kontaktar dig? Skriv in din e-postadress och ett meddelande så återkommer vi till dig så snart som möjligt!

Contact form footer